Logo ĐTGD Khai Sáng định dạng PNG

Khai Sáng Education

Bán trú

HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRONG NGÀY

Thời gian Hoạt động
8:00 - 8:30 Đón trẻ
8:30 - 10:45

Can thiệp cá nhân (Ngôn ngữ - Nhận thức, Phát âm - Chỉnh âm

Can thiêp nhóm ( 03 - 04 trẻ/nhóm)

Tâm vận động - Vận Động Thô

Vận động tinh phối hợp Tay - mắt

Hoạt động Kỹ năng cá nhân (tự phục vụ)

Hoạt động Kỹ năng xã hội (Chơi - Sinh hoạt)

10:45 - 15:00 Phụ đạo thêm cho bé
15:00 - 16:00 Lặp lại theo hoạt động sáng

 

Cơ sở

  • 153 Tân Thới Nhất 5, P Tân Thới Nhất, quận 12
  • Hotline: 0908 63 7575